Rozsah a funkce kovové kabelové průchodky?

2022-01-19

Thekovová kabelová průchodkase také nazývá kabelová hlava. Po položení kabelu, aby se z něj stala souvislá linka, musí být každý segment vedení spojen jako celek a tyto spojovací body se nazývajíkovová kabelová průchodka. Kabelový spoj uprostřed kabelového vedení se nazývá střední spoj a kabelové spojky na obou koncích vedení se nazývají koncová hlavice.
Aby to byla souvislá čára, musí být segmenty spojeny jako celek a tyto spojovací body jsounazývané kabelové průchodky. Kabelový spoj uprostřed kabelového vedení se nazývá střední spoj a kabelové spojky na obou koncích vedení se nazývají koncová hlavice. Kabelový spoj se používá k uzamčení a upevnění příchozích a odchozích vodičů a hraje roli vodotěsného, ​​prachotěsného a antivibračního.
Kabelové spojky se používají k uzamčení a upevnění příchozích a odchozích vedení a hrají roli vodotěsné, prachotěsné a odolné proti vibracím. Nejčastěji se používají v chemickém, farmaceutickém a lodním průmyslu. Když si zákazníci vyberou, mohou si zavolat ke konzultaci. Náš prodejní personál je profesionálně vyškolený a dokáže vám poskytnout promyšlené a dokonalé služby.
Funkce kovové kabelové průchodky:
Hlavní funkcí kabelového spoje je učinit vedení bez překážek, udržet kabel utěsněný a zajistit úroveň izolace na kabelovém spoji, aby fungoval bezpečně a spolehlivě. Pokud těsnění není dobré, nejen že únik oleje způsobí vyschnutí olejem impregnovaného papíru, ale také do kabelu pronikne vlhkost, což sníží izolační výkon papíru.