Jak vybrat prvotřídní lodní kabelovou průchodku

2022-01-14

5.(námořní kabelová průchodka)Podle korekčního koeficientu položení svazku se koriguje jmenovitá proudová zatížitelnost kabelu a následně se posuzuje, zda je dovolený proud kabelu větší než zatěžovací proud.

6. (námořní kabelová průchodka)Zkontrolujte pokles síťového napětí a posuďte, zda je pokles síťového napětí menší než specifikovaná hodnota.

7. (námořní kabelová průchodka)Posuďte, zda je kabel koordinován s ochranným zařízením podle hodnoty nastavení ochranného zařízení; Pokud ne, posuďte, zda lze změnit příslušné ochranné zařízení nebo hodnotu nastavení, v opačném případě znovu vyberte vhodnou nosnou plochu kabelu.
marine cable gland