Jak si vybrat vysoce kvalitní lodní kabelovou průchodku

2022-01-14

Jak si vybratlodní kabelová průchodka
1. Vyberte vhodný model kabelu(námořní kabelová průchodka)podle účelu, polohy uložení a pracovních podmínek kabelu.

2. Vhodnélodní kabelová průchodkaúsek se volí podle pracovního systému elektrického zařízení, typu napájení, jádra kabelu a zatěžovacího proudu.

3. (námořní kabelová průchodka) Podle výsledků výpočtu zkratového proudu systému, zda zkratová kapacita segmentového kabelu splňuje požadavky.

4. Opravte jmenovitou proudovou zatížitelnostlodní kabelová průchodkapodle okolní teploty a poté posuďte, zda je povolený proud kabelu větší než proud zátěže.