Klasifikace námořní kabelové průchodky

2022-01-14

Pokud jde o typy,námořní kabelové průchodkylze rozdělit do dvou kategorií: (Civilní) námořní dráty a kabely a (vojenské) námořní dráty a kabely.

z hlediska účelu,námořní kabelové průchodkylze rozdělit do tří kategorií: námořní / námořní napájecí kabely, námořní / námořní ovládací kabely a námořní / námořní komunikační kabely. Jeho funkce jsou:

Lodní / lodní kabelové průchodky: používá se pro přenos energie různých lodí v říčních a námořních a pobřežních nebo pobřežních budovách.

Lodní / lodní kabelové průchodky: používá se pro přenos řídicích signálů různých lodí v říčních a námořních a pobřežních nebo pobřežních budovách.

Lodní / lodní komunikační kabel: používá se pro přenos signálu a řídicí systémy v různých komunikačních, elektronických počítačích a zařízeních pro zpracování informací.
marine cable gland