Zavedení ucpávky lodního kabelu

2022-01-13

Námořní kabelové průchodkyjsou speciální vodiče a kabely pro napájení, osvětlení, ovládání, komunikaci, mikropočítačové a další systémy všech druhů lodí, pobřežních ropných plošin a vodních staveb. Vzhledem k drsným podmínkám prostředí je vyžadováno, aby byl kabel bezpečný a spolehlivý, dlouhá životnost, malý objem, nízká hmotnost, vynikající teplotní odolnost, požární odolnost, retardér hoření, odolnost proti oleji, odolnost proti vlhkosti, odolnost proti mořské vodě, vynikající elektrické a mechanické vlastnosti atd. Námořní napájecí kabel je druh námořního kabelu.

(námořní kabelové průchodky)
Podobné dráty a kabely jsou převážně klasifikovány. Podle rozsahu použití lze námořní kabely rozdělit na lodní napájecí kabely (včetně nízkonapěťových silových kabelů se jmenovitým napětím o napájecí frekvenci AC 1kV a nižší a vysokonapěťové silové kabely se jmenovitým napětím napájecí frekvence AC 3 ~ 15kV) , námořní ovládací kabely, námořní komunikační kabely, námořní signální kabely a námořní RF kabely.(námořní kabelová průchodka)
marine cable gland