Běžný problém kovové kabelové průchodky

2022-01-06

Příčiny zahřívání kloubů(kovová kabelová průchodka)

Někteří pracovníci elektroinstalace(kovová kabelová průchodka)často nevěnujte pozornost kvalitě instalace při pokládání vodičů: neinstalujte manžety tam, kde by měly být použity izolační manžety; Neexistuje žádná spojovací krabice, kde by měla být použita spojovací krabice; Dokonce i na spoji drátu není přijata nelegální metoda hákového připojení. Kontaktní odpor této metody hákového spojení je velmi velký a nepřetržité zahřívání během zapnutí postupně vysuší a zuhelnatí blízké dřevěné desky a nakonec spálí a způsobí požár.

Připojení horkým drátem(kovová kabelová průchodka)způsobí nejen velké ztráty energie, ale také vážně ovlivní normální provoz elektrického zařízení. Minimálně se zvýší pracovní proud ve vedení a zkrátí se životnost elektrických zařízení. V nejhorším případě to náhle přeruší probíhající výrobu, vědecký výzkum, lékařskou chirurgii a další činnosti, ale také povede k požárům a úrazům elektrickým proudem, což má za následek nevyčíslitelné ztráty.