Vysokonapěťové kabelové průchodky.

2022-03-04

Vysokonapěťová kabelová průchodka je součástí kabelového vedení, která dokáže realizovat spojení dvou kabelů a zlepšit elektrické pole na konci dvou kabelů.

Dlouhé okruhy musí propojovat dva nebo více segmentů kabelu přes sebe, což vyžaduje přímé spoje. Přímý konektor je příslušenství spojující dva kabely do spojitého obvodu, zejména konektor, jehož kovový plášť konektoru je elektricky spojitý s kovovým stíněním a izolačním stíněním připojovaného kabelu. Aby se snížila indukovaná elektromotorická síla kovového pláště, vysokonapěťová vedení potřebují izolační spoje pro realizaci křížového transpozičního spojení, aby se eliminoval cirkulační proud generovaný indukovanou elektromotorickou silou. Izolovaný konektor Konektor, který elektricky odpojuje kovový plášť, kovové stínění a izolační stínění kabelu. Kabelové vývodky mohou mít podle své role v potrubí kromě izolačních spojů a přímých spojů odbočné spoje a spoje přes spoje.